Hva er egentlig en festival fra gammelt av

Vi vet alle at det finnes et utall av festivaler, men forskjellig innhold, tema og program. Hvis dere har lest artiklene vi har skrevet på denne siden, ser dere selv bredden av tilbud som finnes innen dette segmentet. Men nå tenkte jeg å sette søkelys på hva en festival egentlig er, og vi skal også se på det historiske med denne type arrangement. Festivaler var opprinnelig ofte knyttet til religioner, men dette har det blitt mindre av i vår tid – selv om det fortsatt finnes festivaler som er knyttet opp mot ulike religioner den dag i dag. Vi har som målsetting å besøke enda flere festivaler, enn det vi allerede har fått tid til – og jeg vil nok tro at vi fremover kommer til å sette fokus på nettopp dette med religion og festivaler.

Hva er egentlig en festival fra gammelt av

Feiringer og festligheter

Om vi altså går tilbake til opprinnelsen for festivaler som arrangement, så var de faktisk forbeholdt det religiøse. Det skulle være av en religiøs betydning, og varigheten kunne være alt fra en dag til flere dager. Noen festivaler kom på fastsatte og faste datoer hvert år, og noen også flere ganger årlig. Men i moderne tid har vi som jeg var inne på, gått bort fra at en festival skal være forbeholdt høytider knyttet til ulike religioner. Vi vet at dagens festivaler også kan inneholde kultur, teater, musikk og film, bare for å nevne noen.

Latin fra middelalderen

La oss se litt på selve ordet eller navnet festival, som faktisk fantes allerede i middelalderen. Det er som så mange andre ord, opprinnelig et latinsk ord: fêstîvus og gikk videre via gammelfransk og gammelengelsk og ble til festival. Det var nok om ordet festival, men tenkte det var greit å redegjøre for det når vi først er inne på historie og opprinnelse for dagens festivaler.

Latin fra middelalderen
Latin fra middelalderen

Funksjon

Vi er igjen inne på det religiøse, og jeg tenkte å komme med noen eksempler hentet fra vår egen religion. Felles for dem alle uansett type religion, er at en festival eller en fest, er en måte å feire og hedre en eller flere guder på. I vår egen religion har vi to store fester, og det er påske- og julefeiringen. Vi vet jo at vår julefeiring har lange og gode tradisjoner, og dette er en jo en form for fest og bundet opp i mange ritualer både i kirken men også utenfor som i de tusen hjem.

Underholdning og tilhørighet

I dagens samfunn har festivalene som målsetting å treffe sitt publikum, eller treffe sin målgruppe om du vil. Det at det skal være underholdning på en festival, er nærmest en selvfølge uansett hvem man henvender seg til i form av ulike tema som vi har vært inne på tidligere. Det å gå sammen på festivaler, var noe som var veldig vanlig før i tiden. Familiene så på dette som samhold i familien, og det var også vanlig at man kunne lete etter en make når man var på festival. Når det gjelder det siste jeg skrev, så skal vi nok ikke se bort fra at dette kan skje i dag også.