Festival rundtur i Norge

Hva er egentlig en festival? Jo en festival er jo en sammenkomst som skjer rundt et tema. Det kan være nesten hva som helst. Men originalt så kommer ordet festival fra religiøs sammenheng. Feiring av en spesiell dag som skjer på en fast tid eller med faste mellomrom. Men i dagens samfunn har dette endret seg og har ingenting ting å gjøre med religion lenger. Det kan selvfølgelig være festivaler som har med religion å gjøre, men det er ikke kun dette lenger. I dag er det fritt frem for så å si alt – det være seg sang og musikk, kulturelle aktiviteter av alle slag, film, mat av alle slag eller et helt særegent emne. Skal her i denne artikkelen gi en liten oversikt over forskjellige festivaler som kan eller har blitt arrangert i Norge i løpet av året.

Barn og Ungdom

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, så jeg begynner like gjerne med de minst. Festivaler som omhandler temaer som berører barn og ungdom. Jeg klarer garantert ikke å få med meg alt og alle festivalene som skjer i Norge, men et utvalg i de forskjellige emnene må det bli. Første stoppested blir

Hamar

Festivalen Stoppested Verden har eksistert i ti år og har sitt fokus først og fremst på barn og ungdom. Det gjelder både internasjonalt, lokalt og nasjonalt. De har en masse aktiviteter som å skape forståelse mellom ulike kulturer. De skaper fellesskap gjennom ulike forstillinger, ulike utstillinger, konserter og flere andre aktiviteter. Årets festival gikk i begynnelsen av juni måned.

Trondheim

Ungdommens Kultur Mønstring (UKM) er en hel serie med mindre festivaler som arrangeres lokalt rundt omkring i Norge. Først arrangeres det lokalt, deretter på fylkesnivå og til sist på landsnivå. Og kommer man hele veien så kan det også bli oppdrag eller representasjon utenlands. Dette er ingen konkurranse, men en mulighet til å vise frem hva man kan hvor en jury velger ut og sørger for bredde i den videre representasjonen for den lokale biten og for fylket. Denne festivalen eller mønstringen har pågått i over 30 år. Og den store landsfinalen skjer i Trondheim, men det skjer at det er variasjon også på hvor den holdes. Sandes ved Stavanger har også vært arrangør sted for landsfinalen.

Kirkemusikk festival

Hver senvinter eller tidlig vår (mars måned i 2018) arrangeres det kirkemusikk festival i Oslos kirker. Da er det konserter i alle kirkene i distriktet over to dager. Dette er også en møteplass for mennesker med ulike livssyn og tilhørighet. Men det er hele tiden med musikken i sentrum. Oslo ønsker å være hovedstaden for kirkemusikk i Europa.  Det er kor, ensembler, orkestre og ulike musikere som står for konsertene. Det hele er kommet til etter initiativ fra Bente Johnsrud som står bak det aller meste som skjer disse dagene. Leder for styre og stell i festivalens forbindelse er Biskopen i Oslo.

Jeg må visst dele opp dette her. Det er alt for mye å kunne si om de forskjellige festivalene i Norge og det er mange av dem. Men jeg kommer tilbake med mer.